Varstvo osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov je njihova uporaba za izvedbo potrošniške pogodbe, ki jo Prodajalec sklene s Kupcem z oddajo naročila v tej spletni trgovini. Ta potrošniška pogodba je tudi pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov kupca. Posredovanje osebnih podatkov kupca je pogodbena zahteva, ki je potrebna za sklenitev pogodbe. Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za nakup v spletni trgovini prodajalca. Če prodajalcu ne posredujete vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko to povzroči nesklenitev kupoprodajne pogodbe.

Prodajalec pri obdelavi osebnih podatkov ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 18/2018 in obdeluje samo osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev potrošniške pogodbe.

Prodajalec redno obdeluje osebne podatke kupca.

Osebni podatki kupca bodo v informacijskem sistemu prodajalca shranjeni deset let.

Kupec ima pravico in možnost do posodobitve svojih osebnih podatkov v spletnem načinu na spletni strani spletne trgovine, v uporabniškem prostoru, po prijavi ali preko različnih obrazcev (po elektronski pošti, pisno).

Za potrošniško pogodbo se lahko osebni podatki razkrijejo tretjim osebam – kurirskim dostavnim podjetjem in podjetju, ki obdeluje knjigovodske listine.

Osebni podatki kupca niso razkriti.

Prodajalec lahko posreduje kupčeve osebne podatke (v obsegu: e-poštni naslov) podjetju Heureka Shopping doo, izključno za namene programa »Preverjeno s strani kupca«, z namenom pridobitve povratne informacije od kupca v zvezi z nakup opravljen v e-trgovini prodajalca.

Kupec ima pravico od prodajalca pridobiti potrditev, kateri osebni podatki kupca se obdelujejo v e-trgovini prodajalca. Kupec ima pravico do dostopa do teh podatkov, kot tudi namen, za katerega se obdelujejo, kategorije podatkov, ki se obdelujejo, komu so osebni podatki na voljo, kako dolgo se osebni podatki hranijo, ali avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem. , obstaja.

Prvo posredovanje zgornjih osebnih podatkov kupcu je brezplačno. Za večkratno posredovanje osebnih podatkov, ki jih zahteva kupec, se zaračunajo administrativni stroški v višini 5 €.

Kupec lahko od prodajalca zahteva popravek ali dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov v zvezi s kupcem. Kupec lahko zahteva izbris svojih podatkov ali omejitev obdelave teh podatkov. Kupec lahko tudi ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov s strani kupca je potrebna tudi za arhiviranje (za izpolnitev obveznosti prodajalca, ki temelji na zakonodaji Slovaške republike, npr. hraniti knjigovodske listine deset let). Če kupec zahteva izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi s kupoprodajno pogodbo, se njegova zahteva lahko zavrne.

Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov kupca, če kupec oporeka točnosti osebnih podatkov v času, ki je potreben, da prodajalec preveri točnost osebnih podatkov.

Kupec ima pravico prejeti osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval prodajalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Kupec ima pravico te osebne podatke posredovati drugemu operaterju, če je to tehnično izvedljivo.

Kupec ima pravico ugovarjati obdelavi njegovih podatkov za namene neposrednega trženja. Prav tako lahko ugovarja, če se njegovi podatki obdelujejo zaradi zakonitega interesa prodajalca.

Če kupec sumi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži pritožbo pri Upravi za varstvo osebnih podatkov za uvedbo postopka varstva osebnih podatkov.

Zgoraj navedene informacije o obdelavi osebnih podatkov veljajo tudi za predpogodbena razmerja (tj. prijava v e-trgovino za prihodnje nakupe ali npr. zahtevanje predračuna ali podatkov o blagu in storitvah prodajalca).

Prodajalec lahko zaradi zagotavljanja pravilnega delovanja spletne trgovine na napravo kupca shrani majhne podatkovne datoteke – piškotke, s pomočjo katerih lahko spletna trgovina shranjuje podatke o dejavnostih in nastavitvah (npr. prijavno ime, jezik, velikost pisave ipd.). .) za določen čas. Spletna trgovina prodajalca uporablja piškotke za zapomnitev uporabniških nastavitev kupca in za potrebe funkcionalnosti spletne trgovine ali v marketinške namene. Kupec lahko izbriše vse piškotke, ki so shranjeni na njegovi napravi, in po potrebi nastavi spletni brskalnik na svoji napravi, da prepreči shranjevanje piškotkov. V tem primeru bo kupec ob vrnitvi v spletno trgovino morda moral ročno urediti nekatere nastavitve in nekatere storitve ali funkcije spletne trgovine morda ne bodo delovale.