Odstop od pogodbe

Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga brez navedbe razloga. To pravico lahko uveljavlja le potrošnik.

V vsaki državi, kamor pošiljamo, imamo kontaktno točko, kamor lahko pošljete vračila ali reklamacije (paket se samodejno pošlje k nam), tako da ni dodatnih stroškov pošiljanja.

Povratni naslov:

Skladišče ILIRIJA - Packeta Adriatic d.o.o
99600185 - LessWasteCoffee.com
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana Černuče
Slovenia

Lahko pa vrnjeno blago pošljete neposredno nam: NajTrade sro, Nemcovej 30, 040 01 Košice, Slovaška

Šteje se, da je blago prejel kupec v trenutku, ko kupec ali tretja oseba (razen prevoznika), ki jo določi kupec, sprejme vse dele naročenega blaga, ali če (a) blago, ki ga je naročil se kupcu v enem naročilu dostavijo ločeno, v trenutku prevzema zadnjega dostavljenega artikla; (b) je dobava opravljena v več delih ali kosih v trenutku prevzema zadnjega dostavljenega dela ali kosa; (c) blago se dobavlja večkrat za določeno obdobje, v trenutku prevzema prvega blaga iz naročila.

Kupec lahko odstopi od pogodbe o dobavi blaga pred začetkom odstopnega roka.

Kupec ne more odstopiti od pogodbe, če:

  • prodaja blaga poteka po specifičnih zahtevah potrošnika, izdelkov po meri ali blaga, ki je izrecno namenjeno enemu potrošniku,
  • prodaja blaga, ki je podvrženo hitremu kvarjenju ali pokvarljivosti,
  • se blago prodaja v zaščitni embalaži, ki je ni dovoljeno vračati iz zdravstvenih ali higienskih razlogov in kjer je bila zaščitna embalaža po dostavi polomljena (npr. pokrovi, namenjeni za stik z živili),
  • prodaja blaga je po svoji naravi lahko neločljivo pomešana z drugim blagom po dostavi.

Kupec lahko uveljavlja pravico do odstopa pisno ali na drugem trajnem nosilcu podatkov (npr. po elektronski pošti) ali z izpolnjenim obrazcem , ki je dostopen tukaj.

Pravico do odstopa lahko uveljavite tudi tako, da pošljete obvestilo o odstopu zadnji dan 14 dnevnega roka.

Prodajalec bo v 14 dneh po prejemu obvestila o preklicu kupcu povrnil vsa plačila, ki jih je prodajalec prejel po ali v zvezi s pogodbo, vključno s stroški prevoza, dostave in pošiljanja ter drugimi stroški in dajatvami. Prodajalec bo kupcu povrnil stroške na enak način, kot je kupec izvršil plačilo. Kupec se lahko s prodajalcem dogovori za drug način nadomestila.

Prodajalec kupcu ni dolžan plačati dodatnih stroškov, če je kupec izrecno izbral način dostave, ki ni najcenejši standardni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški so razlika med stroškom dostave, ki ga izbere kupec, in stroškom najcenejšega standardnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec ni dolžan vrniti plačila kupcu, dokler blago ni izročeno kupcu oziroma dokler kupec ne dokaže, da je blago poslal prodajalcu, razen če prodajalec predlaga, da se blago izroči kupcu. prevzema kupec sam ali od njega pooblaščena oseba.

Kupec je dolžan blago vrniti ali ga izročiti prodajalcu ali s strani prodajalca pooblaščeni osebi za prevzem najkasneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. Šteje se, da je ta rok upoštevan, če je bilo blago predano v prevoz najkasneje zadnji dan roka. Šteje se, da je ta rok upoštevan, če je bilo blago predano v prevoz najkasneje zadnji dan navedenega roka.

V primeru odstopa od pogodbe nosi kupec le stroške vračila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga ter stroške vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti do post.

Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, ki presega tisto, kar je potrebno za določitev lastnosti in funkcionalnosti izdelkov.

Kupec ima možnost preizkusiti delovanje blaga po dostavi, vendar blaga ne more uporabljati, če odstopi od pogodbe. Za ugotavljanje narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga mora potrošnik z blagom ravnati in ga pregledati le tako, kot bi to smel storiti v običajni trgovini. Kupec je dolžan z izdelki v odstopnem roku skrbno ravnati in jih pregledovati.

V Košicah, 28.3.2018